Men vi er jo ikke terapeuter

Mari-Anne Egge Ranheim - spesialpedagog og Marte Meo-terapeut

-eier og driver foretaket Skoleterapi.

Skoleterapi tilbyr kurs og Marte Meo veiledning


Men vi er jo ikke terapeuter.....


Kurset vil ta for seg ulike temaer fordelt på to hoveddeler:


Del 1

  • Terapi i skolen? - kan elementer fra terapeutisk praksis være til hjelp i skole, sfo og barnehage?
  • Tilknytning og utvikling
  • Hjernen


Del 2

  • Fornuft og følelser
  • Toleransevinduet
  • Selvfølelse og selvtillit
Vi tar utgangspunkt i hverdagen i skole, sfo og barnehage og de utfordringene som kan oppstå i møte med barn som viser en utfordrende atferd. Vi vil sette søkelys på at forståelsen av denne atferden kan være avgjørende for en positiv utvikling for barnet.
Praktisk gjennomføring


Kurset har som regel en varighet på 4 timer, men kan tilpasses ulike behov.


Noen velger å dele det opp i to deler á to timer, mens andre velger å ha et samlet kurs på en planleggingsdag.


Kurset kan også tilpasses andre grupper som har behov i for veiledning i forhold til innholdet, som f.eks foreldre, foreldregrupper og organisasjoner.


Pris avtales i hvert enkelt tilfelle, avhengig av reisevei og forberedelser.


Mari-Anne Egge Ranheim, Skoleterapi - org.nr: 987004583